Topográfus jövőképe

topográfus jövőképe

Konferenciánkon megemlékezünk munkásságának szakmai jelentőségéről is.

Földhivatali Portál - Jogszabályok

Ádám József Dr. Ádám József akadémikus, az MFTTT elnöke megnyitójában köszöntötte a résztvevőket, röviden megemlékezett Eötvös József munkásságáról majd elnökletével elkezdődött A geodézia és geofizika határmezsgyéjén elnevezésű szekcióval a konferencia. Völgyesi Lajos professor emeritus BME Általános és Felsőgeodézia Tanszék Eötvös Loránd munkásságának mai jelentősége című előadásában elmondta, hogy napjainkig tapasztaljuk Eötvös Loránd munkásságának jelentőségét a geodéziában, a geofizikában és a fizikában.

topográfus jövőképe

A geoid finomszerkezetének meghatározáshoz szükséges magyarországi gravitációs adatbázisnak kiemelten fontos és értékes részét képezik a korábbi Eötvös-inga mérések. Völgyesi Lajos Arad környékén az ingájával végzett mérések felhasználásával Eötvös Loránd foglalkozott a világon elsőként függővonal-elhajlás interpolációval és a nehézségi erőtér szintfelületének részletes meghatározásával.

Az ekvivalencia-kísérletének nagyobb pontosságú újramérése éppen napjainkban tartja lázban a szakembereket. Benedek Judit PhD. Mentes Gyula az MTA doktora és dr. Papp Gábor kandidátus, tudományos főmunkatárs által jegyzett, A földi gravitációs tér időbeli változásainak és az ehhez kapcsolódó felszíni deformációknak a kutatása az MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Geodéziai és Geofizikai Intézetében című előadást dr.

Benedek Judit tartotta meg. Benedek Judit Az előadás bemutatta azokat a szélső, általában nagyságrendnyi pontosságú obszervatóriumi méréseket, amelyek segítségével vizsgálhatók azok a globális és lokális geodinamikai folyamatok, amelyek következtében a Föld-rendszer tömegeloszlása folyamatosan változik.

topográfus jövőképe

A változásnak vannak szekuláris és periodikus összetevői, amelyek topográfus jövőképe egy adott térbeli pontban a földi nehézségi gyorsulás topográfus jövőképe az erőtérrel összefüggő terhelési hatások óceáni, atmoszférikus pillanatnyi értékét, deformálják a Föld elméleti alakját, a geoidot, bolygónk belső szerkezetét és felszínét. A fenti folyamatok következtében fellépő kőzetdilatációk mérésére extenzométereket, a gravitációs gyorsulás változásának mérésére gravimétereket míg a kőzetek és a szintfelületek dőlésének mérésére dőlésmérőket alkalmaznak.

A méréseket elemezve és modellszámítások eredményeivel összevetve pontosabb képet kapunk a vizsgált folyamatokról, amely segíti azok megértését és előrejelezhetőségét.

Földmérők Világnapja - Európai Földmérők és Geoinformatikusok Napja

Az Eötvös Loránd munkásságát bemutató rövid film és a éves önálló magyar katonai térképészet jubileumi ünnepségére készült film bemutatására a kávészünet után, a Honvédelem és térképészet elnevezésű szekcióülés elején került sor.

Szalay László Ezt követően a szekciót vezető Szalay László ezredes, szolgálatfőnök MH Geoinformációs Szolgálat év katonai topográfiai térképeken című előadására került sor. Az A topográfus jövőképe térképészet, ezen belül a magyar katonai térképészet kezdete azonban ennél korábbra tehető. Az ezrede előadásában bemutatta az önálló katonai térképészet megalakítását közvetlenül megelőző időszakot, majd a magyar katonai térképészet történetét napjainkig a topográfiai térképezés fejlődésén keresztül.

Az előadás zárásaként röviden beszélt a napjaink és a közeljövő térképészeti feladatairól.

Kállai Attila Dr. Kállai Attila alezredes, egyetemi docens, szakcsoportvezető Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Műveleti Támogató Tanszék Térképek gombnyomásra címmel tartott előadást. A Magyar Honvédség nemzetközi szerepvállalásai közül a kevésbé ismertek közé tartozik a Libanonban szolgáló magyar katonai térképészek tevékenysége.

A néhány fős törzstiszti állomány hozzájárulása az ENSZ egyik legnagyobb létszámú békefenntartó missziójához mégis meghatározó jelentőségű, köszönhetően az alapfeladatukat képező geoinformációs támogatás döntési folyamatokban képviselt súlyának. A nem túl barátságos környezetben végzett terepi felmérések és kitűzések, a műveleti területen folytatott távérzékelési adatgyűjtés és térképkészítés érdekes adalékokkal szolgálhat a szakma polgári célú művelői számára.

A katonai témákat érintő előadások köre dr. Juhász Topográfus jövőképe A térinformatika és távérzékelés alkalmazása katonai, hadtörténeti feladatok megoldására ma már megszokott.

Ezen alkalmazások esetében is az új kihívásokat a nagy mennyiségű és változatos minőségű adatok feldolgozásának kérdése jelenti. Az rövidlátás, ami mínusz legfontosabb eleme egy olyan automatizált eljárás bemutatása volt, amely alkalmas nagy mennyiségű, akár országos kiterjedésű adathalmazból LiDAR hadtörténeti rekonstrukcióval kapcsolatos terepi objektumok azonosítására.

Az év természetfotósa - Potyó Imre

Az eljárás számos más szakterület hasonló feladatainak megoldására is alkalmassá tehető a paraméterek megfelelő beállításával. Topográfus jövőképe térinformatika a mesterséges intelligencia korában címmel a térinformatika jövőképét vázolta fel dr. Szabó György Robotok a geodéziában, geodézia a robotokban volt a címe dr. A terepi adatgyűjtésben az automatizált, nagytömegű adatgyűjtés egyre meghatározóbb.

topográfus jövőképe

A szimultán helymeghatározás- és térképezés-technológia SLAM a földmérők terepi munkáját alapvetően megváltoztatja. Emellett a robotokba, az önvezető járművekbe geodéziai szenzorokat építenek be, a szakterületünkön alkalmazott matematikai, fotogrammetriai algoritmusokat alkalmaznak.

Topográfus jövőképe, 31 éves topográfus lett az Év fiatal vállalkozója Háromszéken

Az előadásban, a teljesség igénye nélkül, az alkalmazott technológiák, algorimusok bemutatására került sor. A kataszter, mint folyamat három összetevőből, a föld és ember kapcsolata információinak meghatározásából, rögzítéséből és terjesztéséből áll. A fejlett kataszterek jövője e három folyamat szempontjából értékelhető.

Megállapítható, hogy a fejlett kataszteri rendszerek jövőjében nagy változást egyedül a 3D kataszter bevezetése jelenti a rögzítés folyamatában.

Olvassa el is