2 látomás olyan. A 2. látomás olyan, Szent István Társulati Biblia - Ezekiel könyve - Ez 1

A 2. látomás olyan

A visszaállítás alapjai hitoktatói anyag A visszaállítás alapjai hitoktatói anyag.

látásélesség születéskor milyen ételek képesek helyreállítani a látást

Ennek a leckének az a célja, hogy segítsen a tanulóknak megismerni Josephnek az első látomásáról szóló beszámolóit, beazonosítani a látomásából tanulható tant és tantételeket, valamint megerősíteni a bizonyságukat arról, hogy Joseph Smith látta az Atyát és a Fiút.

Megjegyzés: Joseph Smith igazságkeresése, amint az a Joseph Smith története —13 -ban áll, részletesebben lesz tárgyalva e kurzus 3.

Az első látomás

Miben lenne más az életetek, ha hinnétek ebben az állításban? Mondd el, hogy ezt a kijelentést egy metodista prédikátor tette, amikor az ifjú Joseph Smith az első látomásáról mesélt neki.

2 látomás olyan meg a tanulókat, hogy olvassák el látás erősítése Joseph Smith története —19 -et, és kérd meg őket, gondolják át, miként cáfolja e prédikátor állítását az, amit Joseph az általa átéltekről mondott. Miután elolvasták, kérd meg őket, hogy osszák meg a gondolataikat.

2. látomás 5 olyan, ZAKARIÁS KÖNYVE

Az órán való olvasás különféle módokon történhet: a tanulók magukban olvashatnak a saját szentírásaikból, felolvashat az egyik tanuló, több tanuló egymást váltva olvashat néhány verset, a tanulók kórusban 2 látomás olyan és így tovább. Írd fel a táblára a következő igazságot: Az Atyaisten és Jézus Krisztus megjelentek Joseph Smithnek és beszéltek vele. Kérj meg néhány tanulót, akik szeretnének bizonyságot tenni Joseph első látomásáról, hogy válaszolják meg a következő kérdést: Hogyan kaptad meg az első látomásról való lelki tanúságodat?

Fontos igazságokat tudunk meg az első látomásról szóló beszámolókból.

hatékony program a látás helyreállításához látás mínusz 3, ahogy az emberek látják

Emlékeztesd a tanulókat arra, hogy — tudomásunk szerint — Joseph Smith négy különböző beszámolót adott az első látomásról. Van továbbá öt más beszámoló is erről a látomásról, amelyet olyanok jegyeztek fel, akik hallották Josephet arról beszélni.

A 2. látomás olyan - A jelenések könyve – Wikipédia

Csakúgy, ahogy a Szabadító életéről szóló beszámolók eltérnek Máté, Márk, Lukács és János feljegyzésében, a Joseph első látomásáról szóló egyes beszámolók is élményének más-más vonatkozására fektetik a hangsúlyt. Azonban mind osztozik annak fontos elemeiben, amit Joseph látott és hallott. A különféle beszámolókban rejlő különbségek miatt néhányan megpróbálják elvetni az első látomást. Az ös beszámoló azt írja, hogy először Mennyei Atya jelent meg, és Őt követte a Szabadító.

2 látomás olyan. EZÉKIEL KÖNYVE | 1. fejezet - Ezékiel látomása

Hogy segíts elmagyarázni, miért vannak eltérések e beszámolókban, kérd meg a tanulókat, hogy gondoljanak egy jelentős vagy jelentőségteljes élményre, amelyben az életük során részük volt. Miben lenne más az erről az élményről szóló beszámolótok attól függően, hogy kinek mesélitek el?

ha látás 12 állítsa le a progresszív rövidlátást egy gyermeknél

Mi változna attól függően, hogy mikor vagy miért meséltek az élményről? Mit felelnétek annak, aki azzal érvel, hogy az első látomásról szóló különféle beszámolók közti eltérések megkérdőjelezik Joseph élményének valóságát?

táblázat a látás szimbólumokkal látás 80 évesen

Ha szükséges, biztasd a tanulókat, hogy gondolják át, mit tanultak a felkészülési anyag 2. Tedd ki a következő befejezetlen kijelentést: Azt tanuljuk az első látomásból, hogy… Mondd el, hogy csodálatos igazságokat tanulhatunk Joseph valamennyi beszámolójából az első látomásról. Emlékeztesd a tanulókat, hogy arra lettek kérve, hogy az órára való felkészülés részeként soroljanak fel olyan igazságokat, amelyeket ezekben az első látomásról szóló beszámolókban beazonosítottak.

100% -os látás vagy 0 ha egy időre elvész a látás

Ha szükséges, adj időt a tanulóknak, hogy áttekintsék, mit jelöltek be és milyen igazságokat fogalmaztak meg. Lehet, hogy adnod kell egy kis időt a tanulóknak a beszámolók tanulmányozására az órán, ha összevonod az első két leckét, és a tanulóknak nem volt lehetőségük felkészülni az órára.

Kérd meg a tanulókat, hogy osszanak meg néhány igazságot, amit találtak, és mondják el azt is, hogy melyik vers, versek vagy a beszámoló mely része tanítja az adott igazságot. Írd fel a tanulók válaszait az imént kitett befejezetlen állítás alá.

A 2. látomás olyan, Szent István Társulati Biblia - Ezekiel könyve - Ez 1

Megjegyzés: Példát találhattok a Joseph Smith első látomásából megtudható néhány igazságra itt: Richard J. Ensign, June60— Erre 2 látomás olyan beszédre utal a felkészülési anyag Még többre vágysz? Miközben a tanulók megosztják a talált igazságokat, felteheted nekik az alábbi utókövető kérdések egyikét vagy akár többet is: Szerinted miért fontos ismerni és megérteni ezt az igazságot?

Miként áldott meg téged az, hogy ismered ezt az igazságot? Mit tanulsz Mennyei Atyáról és Jézus Krisztusról abból, amit az első látomás kapcsán tanulmányoztál?

Csodák – Ezékiel Szekér-látomása - 2. látomás 5 olyan

Elmélyíthetjük az első látomásról való bizonyságunkat Mondd el, hogy Joseph közösségében sokan elvetették az arról való bizonyságát, amit látott és hallott, és sokan üldözték őt miatta lásd Joseph Smith története — Kérd meg a tanulókat, hogy olvassák el a Joseph Smith története —25 -öt, és keressék meg, milyen választ adott Joseph Smith próféta azoknak, akik nevetség tárgyává tették a látomásról való bizonyságát. Joseph Smith bizonyságának mely kifejezései ragadják meg a figyelmeteket?

a látási tabletták helyreállítására látás mínusz 5 hány százalék

Hogyan segíthet nektek Joseph Smith példája akkor, amikor gúnyolódással vagy támadásokkal találkoztok az első látomásról és Jézus Krisztus visszaállított evangéliumáról való bizonyságotok kapcsán? Tedd ki vagy oszd ki a következő kijelentést Gordon B.

Hinckley elnöktől, és kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel: Több mint másfél évszázadon át ellenségek, kritikusok és önjelölt tudósok tették fel az életüket arra, hogy megcáfolják annak a látomásnak a valódiságát.

Persze, hogy nem értik. Isten dolgait Isten Lelke által lehet megérteni. Nem volt semmi, ami nagyságában ehhez fogható lett volna, amióta Isten Fia a földön járt a halandóságban.

A 2. látomás olyan

Anélkül, hogy ez szolgálna hitünk és szervezetünk alapköveként, semmink sincs. Vele pedig mindenünk megvan. Sokat írtak már, sokat fognak írni azzal a szándékkal, hogy félremagyarázzák. Gordon B. Az óra zárásaként megoszthatod a bizonyságodat az első látomásról és az evangélium Joseph Smith próféta általi visszaállításáról.

2 látomás olyan. Csodák - Ezékiel Szekér-látomása - rovento.hu

A következő alkalomra Kérd meg a tanulókat, hogy gondoljanak olyan kihívást jelentő kérdésekre, amelyek bennük vagy másokban felmerültek az egyház tanításait, gyakorlatait vagy történelmét illetően. Mondd el, hogy a következő órán megtanulják majd, hogy mit tegyenek, amikor nehéz kérdések vagy témák merülnek fel.

Biztasd őket, hogy tanulmányozzák a 3.

Olvassa el is