Hogyan lehet megérteni azt a jövőképet. Püspökök – az Úr nyájának pásztorai

Jövőkép és filozófia | freax.hu

Püspökök — az Úr nyájának pásztorai Quentin L. Cook elder a Tizenkét Apostol Kvórumából A püspöknek kiemelkedő szerepe van abban, hogy pásztorként szolgálva Jézus Krisztushoz vezesse a felnövekvő nemzedéket. Kedves fivéreim a papságban! Amikor diakónus voltam, a családom új helyre, egyben másik egyházközségbe költözött.

Ekkor mentem hetedikbe, ami iskolaváltással is járt. Fiatal férfiak csodás csoportja fogadott a diakónusok kvórumában. Legtöbbjük szülei tevékeny egyháztagok voltak. Édesanyám teljes mértékben tevékeny volt, a minden tekintetben kiváló édesapám viszont nem.

hogyan lehet megérteni azt a jövőképet

A püspökség második tanácsosa, 3 Dean Eyre fivér, elkötelezett vezető volt. Amikor még csak próbáltam beszokni az új egyházközségbe, bejelentettek egy apa-fia eseményt a Hogyan lehet megérteni azt a jövőképet — úgy 65 kilométernyi távolságra. Úgy gondoltam, apám nélkül nem fogok elmenni.

Eyre fivér azonban különleges meghívást adott át nekem, arra kérve, hogy menjek vele.

Adatok felderítése

Megbecsüléssel és tisztelettel beszélt édesapámról, és hangsúlyozta, milyen fontos ez a lehetőség, hogy együtt legyek a diakónusok kvórumának többi tagjával. Ekkor aztán úgy döntöttem, hogy Eyre fivérrel tartok, és fantasztikus élményben volt részem.

tudomány és jövőkép látomás mennyi mínusz fivér csodálatos példája volt a krisztusi szeretetnek, eleget téve a püspökség azon feladatának, hogy támogassák a szülőket a fiatalok feletti őrködésben és a táplálásukban. Kiváló kezdő löketet adott nekem ebben az új egyházközségben, és a mentorommá vált. Néhány hónappal azelőtt, hogy ban misszióba mentem volna, Eyre fivér 39 évesen elhunyt rákban, feleségét öt gyermekkel hagyva hátra, akik mind 16 évesnél fiatalabbak voltak.

Legidősebb fiai, Richard és Chris Eyre, később arról biztosítottak, hogy édesapjuk hiányában a püspökségek mindig is krisztusi szeretettel támogatták őket és őrködtek felettük, csakúgy, mint öccseik és húguk esetében, és ezért hálás vagyok. Mindig is a szülőké lesz az elsődleges felelősség a hogyan lehet megérteni azt a jövőképet illetően. A püspök adja át az elderek kvóruma és a Segítőegylet elnökségeinek az evangélium megosztásával, az új és visszatérő egyháztagok megerősítésével, a szolgálattétellel, valamint a templomi és családtörténeti munkával járó mindennapos feladatokat.

A püspöknek kiemelkedő szerepe van abban, hogy pásztorként szolgálva Jézus Krisztushoz vezesse a felnövekvő nemzedéket, ideértve a fiatal egyedülálló felnőtteket is. A püspökség támogatja a szülőket az egyházközségben a gyermekek és fiatalok feletti őrködésben és a táplálásukban.

A püspök és az egyházközségi Fiatal Nők elnöke közösen tanácskoznak. Törekszenek segíteni a fiataloknak abban, hogy A fiatalság erősségért normái szerint éljenek, jogosultak legyenek szertartások elnyerésére, valamint szent szövetségeket kössenek meg és azokat betartsák. Felmerülhet bennetek a kérdés, miért kapják a püspökök azt az iránymutatást, hogy olyan sok időt töltsenek a fiatalokkal.

Az Úr oly módon szervezte meg az egyházát, hogy megvalósítsa a legfontosabb dolgokat. Ennek megfelelően egyháza szervezete úgy van felépítve, hogy a püspök kettős felelősséggel bír. Tanbéli felelőssége van az egyházközség egésze tekintetében, ugyanakkor konkrét tanbéli felelősséggel tartozik a papok kvórumát illetően. Rövid idő alatt olyan döntéseket kell meghozniuk, amelyeknek egész életükre kiható jelentős következményei vannak.

Ezek meghatározzák, hogy jogosultak lesznek-e a templomra, fognak-e missziót szolgálni, 20 törekednek-e a templomban házasodni, illetve miként készülnek fel életük hivatására.

Amikor meghozzák e döntéseket, azok mélyreható lelki és gyakorlati következményekkel járnak életük hátralevő részére.

A jövő Hondái

Tudnotok kell, hogy egy fiatal pappal, fiatal nővel vagy fiatal felnőttel töltött viszonylag rövid idő is segíthet nekik megérteni, milyen hatalom áll rendelkezésükre Jézus Krisztus engesztelése által. Olyan jövőképet nyújthat ez, amely mély hatást gyakorol majd az egész életükre.

Az egyik legjobb példa, amelyet egy olyan püspökre láttam, aki segített a fiataljainak meglátni ezt a jövőképet, Moa Mahe püspök volt. Elhívást kapott, hogy a San Francisco Tongai Egyházközség első püspöke legyen.

Egyházközsége Kaliforniában, a San Franciscó-i repülőtér közelében terült el, ahol dolgozott. Mahe püspök nemcsak szóban és példa által tanította őket arról, hogyan lehetnek Jézus Krisztus igazlelkű tanítványai, hanem segített nekik jövőképet is kapni azt illetően, hogy mivé válhatnak, valamint segített nekik felkészülni a templomra, a misszióra, a tanulásra és a munkára.

Majdnem nyolc éven át szolgált, a fiatalokkal kapcsolatos álmai és vágyai pedig valósággá váltak.

hogyan lehet megérteni azt a jövőképet

Az ároni papság kvórumaiban lévő fiatal férfiak közel 90 százaléka szolgált missziót. Tizenöt olyan fiatal férfi és nő volt, akik családjukból elsőként felsőoktatási intézménybe jártak. Barátság szövődött közöttük, és együtt segítettek az egyes fiataloknak az érdemes célok elérésében és a gondok legyőzésében.

Browser cookies disabled

Az igazgató elmondta nekem, hogy Mahe püspök segített neki mindenféle vallású bevándorló fiatallal dolgozni, akik küszködtek. A fiatalok tudták, hogy a püspök szereti őket. Sajnos Mahe püspök meghalt, amíg még püspökként szolgált. Soha nem fogom elfelejteni megindító és lélekemelő temetését. Hatalmas tömeg jött el.

  • Gyenge látás, hol szolgáljon fel
  • Honda a jövőben | Utazás és küldetés | Honda

A kórus több mint 35 hithű fiatal egyháztagból állt, akik mind missziót szolgáltak vagy egyetemre jártak, és akik a püspöki szolgálata idején voltak tizenévesek. Az egyik beszélő kifejezésre juttatta az egyházközségben élő fiatalok és fiatal felnőttek mélységes nagyrabecsülését.

Tisztelettel adózott Mahe püspöknek azért a jövőképért, amellyel ellátta őket az életre és az igazlelkű szolgálatra való felkészülés során. Legfőképp pedig Mahe püspök abban segített nekik, hogy életük alapjaként kiépítsék az Úr Jézus Krisztusba vetett hitet.

Nos, püspökök, bárhol szolgáljatok is, az interjúitokon és bármilyen más kapcsolatfelvétel során megadhatjátok ezt a jövőképet, és építhetitek a Jézus Krisztusba vetett hitet. Erőteljes felkéréseket adhattok át a viselkedés megváltoztatására, felkészíthetitek őket az életre, és arra ösztönözhetitek őket, hogy a szövetség ösvényén maradjanak.

A kisebb ökológiai lábnyomnak van a legnagyobb jelentősége.

Ezenkívül segíthettek néhány olyan fiatalnak, akik összetűzésben állnak a szüleikkel viszonylag jelentéktelen dolgok miatt. Ez egyedülálló helyzetbe hozza a püspököt, aki egyaránt ad tanácsot a fiataloknak és a szüleiknek is, amikor a vitás helyzetek megosztottságot eredményeznek. A püspökök mindkét félnek segíthetnek örökkévaló szemszögből tekinteni a dolgokra, és megoldani a többé vagy kevésbé fontos kérdéseket.

Azt javasoljuk, hogy a hogyan lehet megérteni azt a jövőképet ne osszanak be szolgálattételre családokat, hogy ezáltal idejüket és erejüket a fiatalokra és azok családjára fordíthassák az ilyen helyzetekben. A püspök segített a szülőknek megérteni, miszerint sokkal fontosabb arra törekedni, hogy Jézus Krisztus tanítványai legyenek, mint az, hogy a családi teendők pontosan mikor és mi módon kerülnek elvégzésre.

Annak érdekében, hogy több időt töltsenek a fiatalokkal, bárhol legyenek is — ideértve az iskolai rendezvényeket és tevékenységeket —, a püspökségek azt a tanácsot kapták, hogy delegálják a lehetséges gyűléseket és a felnőtteknek való tanácsadás idejét.

Bár a püspökök végezhetnek tanácsadást sürgető és halaszthatatlan ügyekben, azt javasoljuk, hogy az elhúzódó, kevésbé égető kérdéseket, amelyek nem járnak az érdemesség megítélésével, bízzák rá az elderek kvóruma vagy a Segítőegylet tagjaira — általában az elnökségekre, illetve a szolgálattevő fivérekre vagy nővérekre. A Lélek irányítani fogja a vezetőket 26 a megfelelő egyháztagok kiválasztásában e tanácsadásra.

Azok, akik ilyen delegált tanácsadási megbízást kapnak, jogosultak a kinyilatkoztatásra.

Csapatlátás és stratégia a Klarnával

Természetesen mindig szigorúan bizalmasan kell kezelniük az ügyet. A gondos vezetők mindig is áldozatot hoztak a felnövekvő nemzedék érdekében. Ez az, amivel a püspökség tagjai az egyházi szolgálatuk idejének zömét töltik. Most szeretnék néhány dolgot közvetlenül a fiataloknak, majd pedig a püspökeinknek mondani.

Az adatkultúra jövőképe

Sokatoknak, drága fiataljaink, talán nincs világos elképzelése arról, hogy kik vagytok hogyan lehet megérteni azt a jövőképet kivé válhattok. Mégis, ott álltok életetek legfontosabb döntéseinek a küszöbén. Kérlek benneteket, tanácskozzatok a szüleitekkel és a püspökötökkel is az előttetek álló fontos döntésekről.

Engedjétek, hogy a püspök a barátotok és a tanácsadótok legyen. Tudatában vagyunk annak, hogy minden irányból próbatételek és kísértések vesznek körül titeket. Mindannyiunknak bűnbánatot kell tartanunk mindennap, amint azt Nelson elnök tanította.

  1. Jövőkép és filozófia | freax.hu
  2. Megnyitom a Jogtárban Jelen dokumentum a jogszabály 1.
  3. Power BI bevezetésének ütemterve: Adatkultúra - Power BI | Microsoft Docs
  4. 8 lépés a jobb látás érdekében
  5. A Honda világa A jövő Hondái Az izgalom és az élvezet, amit terveink megosztása jelent, jól mutatja, hogy milyenek is vagyunk valójában: szeretjük, ha haladnak a dolgok.

Mély hálánkat fejezzük ki irántatok. Az elmúlt évek során kért módosítások fényében szeretném, drága püspökök, ha tudnátok, mennyire szeretünk szemészeti táblázat értékelünk titeket. Szinte lehetetlenség szavakkal kifejezni, milyen hatalmas mértékben járultok hozzá a királysághoz. Az egyháznak 30 püspöke és gyülekezeti elnöke szolgál szerte a világon. Vannak olyan szavak és az azokkal kifejezett szent elhívások, amelyeket áthat valamiféle lelki, mindent felülmúló jelentőség.

A püspök elhívása egyértelműen az ilyen szavak élén áll. Oly sok szempontból figyelemre méltó az Urat e minőségben szolgálni! Egy püspök elhívása, támogatása és elválasztása felejthetetlen élmény.

hogyan lehet megérteni azt a jövőképet

Számomra csupán alig néhány más magasztos eseménnyel említhető egy szinten, az általa keltett érzések széles skálája és mélysége miatt. Tökéletesen beleillik az olyan csodás események sorába, mint a házasságkötés és az apaság, amelyeket nem lehet néhány szóban leírni. Támogatunk benneteket!

Püspökök – az Úr nyájának pásztorai

Szeretünk titeket! Ti valóban az Úr pásztorai vagytok az Ő nyája felett. A Szabadító nem fog cserben hagyni titeket ebben a szent elhívásban. Erről teszem bizonyságomat ezen a húsvéti hétvégén, Jézus Krisztus nevében, ámen.

Olvassa el is