Egyértelműség teszt. Egyértelműség teszt. 2. Túlsúlyos?

egyértelműség teszt

Az eredmények meg kell feleljenek a tudomány általánosan elfogadott jelenlegi állásának.

egyértelműség teszt

A szűrővizsgálatok 1. A teljesítőképesség értékelése során felhasznált negatív mintákat úgy kell megválasztani, hogy azok a megcélzott népesség jellemzőit tükrözzék, például véradók, kórházi betegek, várandós nők stb.

egyértelműség teszt

A specificitást a vizsgált marker szempontjából negatív véradók ismétlődően reaktív azaz egyértelműség teszt eredményeinek előfordulási gyakorisága alapján kell kiszámítani.

A teljesítőképesség-értékelés részeként az eszközt értékelni kell a potenciálisan zavaró anyagok hatása szempontjából is. Egyértelműség teszt vizsgálandó, egyértelműség teszt zavaró anyagok bizonyos mértékig a reagens összetételétől és a vizsgálat szerkezetétől függnek. A potenciálisan zavaró anyagokat az alapvető követelményeknek megfelelően a kockázatelemzés részeként kell azonosítani minden egyes új eszköz esetében, de ez magában foglalhatja például a következőket: — a vizsgálthoz hasonló kórokozók okozta fertőzések mintái, — több terhességen átesett nők multiparailletve reuma-faktor-pozitív betegek mintái, — rekombináns antigének esetén az expressziós rendszer alkotórészeivel szembeni emberi antitestek, például E.

A gyártó által szérum- és plazmavizsgálatokra szánt eszközök esetében a szérum- és a plazmaminták egyenértékűségét teljesítőképesség-értékeléssel kell meghatározni.

Egyértelműség teszt. Gyorstesztek | Anonim AIDS Tanácsadó Szolgálat - Egyértelműség teszt

Ezt az összehasonlítást legalább 50, véradás kertében gyűjtött minta esetében el kell végezni 25 pozitív és 25 negatív minta.

A plazmavizsgálatokra szánt eszközök esetében a teljesítőképesség-értékelést a gyártó által az eszközzel használhatóként feltüntetett valamennyi véralvadásgátló esetében el kell végezni.

Ezt az összehasonlítást legalább 50, véradás keretében gyűjtött minta esetében el kell végezni 25 pozitív és 25 negatív minta. A megkövetelt kockázatelemzés részeként az álnegatív eredményekhez vezető teljes rendszer-hibaszázalékot gyengén pozitív mintákkal végzett ismételt vizsgálatokkal kell meghatározni. Amennyiben a II. Hasonló eszközt különböző alapon lehet meghatározni, így például azonos vagy hasonló rendeltetési cél vagy hasonló kockázatok alapján.

egyértelműség teszt

A nukleinsav-amplifikációs technikákra NAT vonatkozó további követelmények A NAT-vizsgálatokra vonatkozó teljesítményértékelések kritériumai a 2. A vizsgálni kívánt szekvenciaamplifikációs technikák esetében a valamennyi mintán elvégzett funkcionalitási ellenőrzésnek belső kontroll a tudomány általánosan elfogadott jelenlegi állásának kell megfelelnie.

A genotípus jelenlétét egyértelműség teszt primer, illetve a szonda megfelelő tervezésének validálásával kell alátámasztani, továbbá a genotípus szintjén jellemzett minták ellenőrző vizsgálatát is el kell végezni.

A mennyiségi NAT-vizsgálatok eredményeinek visszavezethetőeknek kell lenniük nemzetközi szabványmintákra, illetve kalibrált referenciaanyagokra, és az eredményeket az illető alkalmazási területen használt nemzetközi egységekben kell megadni.

Egyértelműség teszt. 2. Túlsúlyos?

A NAT-vizsgálatokat antitest negatív mintában történő víruskimutatásra is lehet egyértelműség teszt, például preszerokonverziós mintában. Az immunkomplexekben található vírusok esetleg másként viselkednek, mint a szabad vírusok, például a centrifugálás során. Ezért fontos az antitest negatív szerokonverzió előtti minták használata is a zavartűrési robusztussági vizsgálatoknál. A zavartűrési vizsgálatoknál a potenciális átszennyeződés vizsgálatához váltakozóan legalább öt erősen pozitív, illetve negatív minta vizsgálatát kell elvégezni.

Az erősen pozitív minták olyan mintákból álljanak, amelyek a természetben előfordulva nagy töménységben tartalmaznak vírusokat.

Egyértelműség teszt

Az álnegatív eredményhez vezető, teljes rendszer-hibaszázalékot gyengén pozitív minták tesztelésével kell meghatározni. A gyártó által a kibocsátást megelőzően végzett teszt feltételei biztosítsák, hogy minden gyártási sorozat megbízhatóan és megismételhetően azonosítsa az illető antigént, epitópot, valamint antitestet.

Szűrővizsgálat esetén a gyártó által az aktuális gyártási sorozat kibocsátását megelőzően végzett vizsgálatnak legalábbaz adott vizsgálati paraméterre nézve negatív mintát kell tartalmaznia.

Valamennyi teljesítőképesség-értékelést a tudomány általánosan elfogadott jelenlegi állásának megfelelő teljesítményű, kipróbált eszközzel történő közvetlen összehasonlítással kell végrehajtani. Az összehasonlításhoz használt eszköz CE-jelöléssel ellátott eszköz kell legyen, ha a teljesítményértékelés pillanatában piaci forgalomban van.

egyértelműség teszt

Ha a teljesítőképesség-értékelés során eltérő eredmények születnek, akkor ezeket az eredményeket a lehető legalaposabb elemzésnek kell alávetni, például: — az eltérő eredményt adó minta értékelésével további tesztrendszerekben, — eltérő módszer alkalmazásával. A teljesítőképesség-értékeléseket az európai népességgel egyenértékű populáción kell végrehajtani.

Egyértelműség teszt, 2. Túlsúlyos?

A teljesítőképesség értékelésére használt pozitív mintákat úgy kell kiválasztani, hogy azok tükrözzék a variáns vagy gyenge antigén expressziót is.

A kockázatelemzés részeként minden egyes új eszköz esetében elemi követelményként meg kell határozni a potenciálisan zavaró anyagokat. Ezt az összehasonlítást legalább 50, véradás keretében gyűjtött minta esetében el kell végezni. A gyártó által a kibocsátást megelőzően végzett teszt feltételei biztosítják, hogy minden gyártási sorozat megbízhatóan és megismételhetően azonosítsa az illető antigént, epitópot, valamint antitestet.

egyértelműség teszt

A gyártó által a kibocsátást megelőzően végzett tesztek előírásai a

Olvassa el is