Tiszta jövőkép Ust-Kamenogorsk

Telefon: , Fax: - PDF Ingyenes letöltés

tiszta jövőkép Ust-Kamenogorsk

Felelõs szerkesztõ: Podányi Tibor tel. Csaba József olvasószerkesztõKovács Béla szerkesztõdr. Gagyi Pálffy András hírszerkesztõAntal István, dr.

Dovrtel Gusztáv, Erdélyi Attila, dr. Földessy János, Gyõrfi Géza, dr. Mizser János, dr.

Értelmező alvás kutya

Sümegi István, dr. Szabó Imre, Szilágyi Gábor, dr. Verõ Balázs A szerkesztõség tagjai: dr.

tiszta jövőkép Ust-Kamenogorsk

Búzáné dr. Dénes Margit, dr.

  • A kötőhártya-gyulladás károsíthatja a látást

Dobránszky János, dr. Juhász Attila, dr.

tiszta jövőkép Ust-Kamenogorsk

Telefon: 1 Felelõs szerkesztõ: Dallos Ferencné Szerkesztõbizottság: dr. Csákó Dénes, Cseri Tivadar, dr. Fecser Péter, dr.

tiszta jövőkép Ust-Kamenogorsk

Nagypataki Gyula, dr. Telefon: Felelõs kiadó: dr.

Itt a mai cikk az NS-ből: "Jégkorong: Folytatás az Interligában Veretlenek csatája Szûcs Miklós Fehérvárott nincs megállás: éppen csak, hogy befejezõdtek a Kontinentális Kupa második fordulójának küzdelmei, szerdán és vasárnap Interliga keretében lépnek jégre az albások, ráadásul két rangadó vár Palkovicsékra: elõbb a szlovén Jesenicét, majd a szlovák Dubnicát fogadják.

Kiskunlacháza Megjelenik: szeptember 8. Belsõ terjesztésre, kereskedelmi forgalomba nem kerül. Bányászati és Kohászati Lapok Küldöttgyûlése Eger, május A küldöttgyûlés elnöksége A küldöttgyûlést az egyesület a VI. Országos Bányász Kohász Erdész Találkozó rendezvénysorozat részeként tartotta meg az egri Gárdonyi Géza Színházban május én kor.

  • A látás javítása tornával

A színház elõtt a Miskolci Bányász Zenekar fogadta az érkezõket. A küldöttgyûlés elnökségében dr. Tolnay Lajos elnök, Kovacsics Árpád fõtitkár, dr. Lengyel Károly fõtitkárhelyettes, dr. Gagyi Pálffy András ügyvezetõ igazgató, dr.

Telefon: , Fax: - PDF Ingyenes letöltés

Nemzeti Himnuszunk eléneklését követõen dr. Tolnay Lajos elnök köszöntötte a küldöttgyûlés résztvevõit, ezen belül tiszteleti tagjainkat, pártoló jogi tagjaink vezetõit, a hatóságok képviselõit, a Miskolci Egyetem és a Dunaújvárosi Fõiskola képviselõit, akadémikusainkat, a megjelent országgyûlési képviselõket, társegyesületeink, partner társadalmi szervezeteink képviselõit és kedves meghívott vendégeinket.

Név szerint is köszöntötte az elnökségben helyet foglaló dr. Törõcsik Miklós alpolgármestert és bejelentette, hogy dr. Nagy Imre, a város polgármestere személyesen kívánta köszönteni Küldöttgyûlésünket, de parlamenti elfoglaltsága miatt csak a délutáni díszfelvonulás idejére tud Egerbe érkezni, és a Dobó téren fogja üdvözölni a kollegákat.

Köszöntötte továbbá dr. Esztó Pétert, tiszta jövőkép Ust-Kamenogorsk Magyar Bányászati Hivatal elnökét, dr.

Magyar jégkorong - Index Fórum

Bõhm József és dr. Kaptay György dékánokat, dr.

Féreg Értelmező alvás kutya A kutyák szimbolizálják mind az igazi barátokat, mind a legrosszabb ellenségeiket.

Mint az az utóbbi években hagyománnyá vált, most is köszöntötte legidõsebb tagtársunkat, Baross József okl. A regisztráció alapján az elnök megállapította, hogy a küldöttgyûlés határozatképes: az egyesületi szavazati joggal bíró küldött közül jelen van tiszta jövőkép Ust-Kamenogorsk.

A küldöttgyûlésen részt vett további fõ egyesületi tag illetve vendég.

  1. Поинтересовался Патрик.

A választmány javaslata alapján a küldöttgyûlés egyhangú szavazással megválasztotta a küldöttgyûlés tisztségviselõit: A Határozatszövegezõ Bizottság elnöke: Kõrösi Tamás okl. Horn János okl. Tóth Levente okl. A Szavazatszámláló Bizottság vezetõje: Somody Anikó okl.

Jegyzõkönyvvezetõ: Gombár Jánosné szervezõ titkár; jegyzõkönyv hitelesítõk: Katkó Károly okl. A küldöttgyûlés egyhangú szavazással jóváhagyta az írásban elõre kiküldött napirendet: Elnöki megnyitó, köszöntések Fõtitkári beszámoló, közhasznúsági jelentés Az Ellenõrzõ Bizottság beszámolója Az Alapszabály Bizottság elõterjesztése Hozzászólások, indítványok Tiszteleti tagok választása, kitüntetések átadása Határozatok, zárszó Dr. Tolnay Lajos: Szemészeti orvostechnikai eszközök Küldöttgyûlés!

Mint minden küldöttgyûlésen, most is megszólal a harangjáték azok emlékére, akik az elmúlt évben eltávoztak közülünk.

Telefon: , Fax:

Velük szakmánk, baráti körünk, egyesületünk lett kevesebb. A küldöttgyûlésre javaslat érkezett Szabó János okl. A forradalomról az év folyamán külön is meg fogunk emlékezni, és feladatunk kell legyen a név szerinti megemlékezés is. Most a küldöttgyûlésen szóljon a harang és a klopacska mindazokért a bányász, kohász szakmához tartozó társainkért is, akik a forradalomban vagy azt követõen lettek áldozatok, és akiknek a búcsúztatásakor nem szólalhatott meg a bányászhimnusz.

Kérem, hogy állva tisztelegjünk eltávo- 2 Bányászati és Kohászati Lapok Hauszner Ernõ okl. Küldöttgyûlés óta elhunyt tagtársaink: Juhász László okl. Macher Frigyes tiszta jövőkép Ust-Kamenogorsk. Moharos Jenõ okl. Nagy János okl. Pálvölgyi Henrik okl.

Répási Gellért okl. Somorjai István jogász, bányaipari technikus, Spekhardt János bányagépész technikus, Sütõ László bányagépész technikus, Szabados Gábor okl. A jelenlévõk felállással tisztelegtek az elhunytak emléke elõtt. Neveiket a harangjáték hangjai mellett dr. A klopacska szól az elhunytakért Bányászati és Kohászati Lapok Egyesületünk az idén éves, de feladatai a modern világban is ugyanazok, amelyek a megalakuláskor voltak, kiegészítve a hagyományápolással.

A hagyományápolás õsi forrása az alma materünk, Selmecbánya.

Értelmező alvás kutya - Féreg September

Az elmúlt küldöttgyûlés óta egy kompromisszum segítségével sikerült az Akadémia falán méltó módon megörökíteni az es alapítás emlékét magyar nyelvû táblával. Így visszaállítottuk Selmecbánya magyar múltjának egy újabb darabját, és a szent helyeink sorába a professzor sírok, a Honvéd szobor mellé most már az Akadémia is felsorakozott. Ezen a helyen is szeretném megköszönni Marian Lichner úrnak a segítségét, hisz az Õ támogatása nélkül ez a jelentõs cselekedet nem valósulhatott volna meg.

Olvassa el is