Operatív elképzelés a fejlődésről,

Bevezető A szegénység felszámolása és a fenntartható fejlődés megvalósítása olyan alapvető globális kihívások, amelyek kihatnak a jelenlegi és jövőbeli nemzedékekre, és egész bolygónk jövőjére. Novoslobodskaya látásvizsgálat a kihívások egyetemesek, kölcsönös operatív elképzelés a fejlődésről vannak, és globális megoldásért kiáltanak. Megoldásuk minden szinten és minden érdekelt fél részéről erős politikai elkötelezettséget és határozott fellépést követel meg.

Ezt a programot úgy kell meghatározni, hogy helyt álljon globalizált és összekapcsolt világunkban, mivel az emberi méltóság, az egyenlőség és a fenntarthatóság tekintetében a jelenlegi állapotok nem tarthatók fenn. Az EU és tagállamai megerősítik elkötelezettségüket az összes partnerrel és érdekelt féllel történő együttműködés iránt, hogy konszenzus jöhessen létre egy új, átalakító erejű utáni menetrendről.

Ez a közlemény az EU aktuális állásfoglalásán, vagyis a Tanács E közlemény célja az alapelvek részletesebb kidolgozása, a lehetséges kiemelt területek és lehetséges célkitűzések meghatározása a utáni kerethez, a javaslattétel a kiemelt területek csoportosítására vonatkozó alternatívákra, és egy új globális partnerségre való felhívás. Ugyanakkor e javaslatok kellően rugalmasak ahhoz, hogy figyelembe vegyék a nemzetközi egyeztetések alakulását.

A közlemény tovább pontosítja az EU és tagállamai megközelítését, figyelemmel arra, hogy a fenntartható fejlesztési célokkal foglalkozó nyitott munkacsoport és a fenntartható fejlődés finanszírozásával foglalkozó szakértői csoport munkájának utolsó szakaszához ért. A közlemény hozzájárul továbbá a következő ENSZ Közgyűlésnek a ben tartandó csúcstalálkozót előkészítő tárgyalások előtti megbeszéléseihez.

A közlemény épít az EU tagállamokkal folytatott megbeszélésekre, továbbá a nemzetközi szinten előterjesztett kulcsfontosságú javaslatokra, ideértve a fenntartható fejlesztési célokkal foglalkozó nyitott munkacsoportban eddig operatív elképzelés a fejlődésről megbeszéléseket és az érdekelt felekkel folytatott különböző konzultációk eredményét is.

  1. Спросила октопаучиха.
  2. Látási rendellenességek és szemfertőző betegségek megelőzése

Az elképzelés és az alapelvek Az EU elképzelése[1] azon a tényen alapul, hogy rendelkezésre állnak a mélyszegénység felszámolását belátható időben lehetővé tevő és a világot fenntartható pályára állító technológiák és eszközök, melyek segítségével ra mindenkinek biztosítható a méltó élet. Megfelelő keret szükséges azonban ezen elképzelés megvalósításához.

A látás népi gyógyszerek a célkitűzések és a lefedettség tekintetében globális kell legyen, biztosítva az egyetemes alkalmazhatóságot minden országban, ám meghagyva a nemzeti felelősséget, és figyelembe kell vegye a különböző nemzeti háttereket, kapacitásokat és fejlettségi szinteket.

A keret csak jogokon alapuló és emberközpontú lehet. Fel kell ismernie és figyelembe kell vennie a szegénység felszámolásának és a fenntartható fejlődésnek az egymást erősítő hatásait. Mindemellett kiegyensúlyozottan kell integrálnia a fenntartható fejlődés három azaz társadalmi, környezetvédelmi és gazdasági dimenzióját. Egyetemesség és differenciálódás nemzeti feltételek alapján A szegénység felszámolása és a fenntartható fejlődés által támasztott kihívások mind közösek, mivel jelentőségük egyetemes, vagyis minden országot és népet érintenek, beleértve a jövőbeli generációkat, mind pedig globális jellegűek, mivel egy kölcsönösen összefüggő világban sok kihívás együttes fellépést és globális megoldásokat követel meg.

Egy egyetemes és átalakító erejű programot olyan célokra és célkitűzésekre kell alapozni, amelyek az összes országban jelentőséggel és relevanciával bírnak. Ezen túlmenően valamennyi érdekelt félnek szerepet kell vállalnia a megvalósításában.

A keretnek tükröznie kell a globális helyzet változásait. A millenniumi fejlesztési célok megfogalmazása óta a globális kihívások közötti összefüggés erősebbé vált, és az országok fejlődtek gazdasági, társadalmi és a globális menetrendhez való hozzájárulási képességük szempontjából.

operatív elképzelés a fejlődésről szürkehályog okai

Az EU a jövőben is tiszteletben tartja az Tekintettel arra, hogy a közös, de megkülönböztetett felelősségek elve a világméretű globális környezetromlásra korlátozódik, ez az elképzelés nem alkalmas a utáni keretben felmerülő nagyobb kihívások kezelésére.

Az EU ugyanakkor készen áll együttműködni partnereivel az egyetemesség és a differenciáció minden országra és a keret teljes hatáskörére való alkalmazásában és annak következményei kapcsán, szem előtt tartva azt, hogy a legkevésbé fejlett vagy egyéb módon veszélyeztetett országok nem operatív elképzelés a fejlődésről le.

Tehát míg a célok és célkitűzések meghatározása az összes érdekelt feladata, az egyetemes keret megvalósítása során figyelembe kell venni operatív elképzelés a fejlődésről országonként eltérő jelentőséget és feltételeket, és tiszteletben kell tartani a nemzeti irányelveket és prioritásokat.

Az ilyen differenciációt különböző módokon lehet megvalósítani, ideértve a célok elérésének különböző megközelítések általi megvalósítását, vagy a haladás differenciált mutatókkal történő mérését.

Ebben az összefüggésben az e közleményben előterjesztett célkitűzések elősegítik az egyetemesség és a differenciáció gyakorlati alkalmazhatóságát a fenntartható fejlődésre vonatkozó célok tekintetében. Végül pedig keretet kell biztosítani a célok elérése érdekében végzett munkához, ideértve a mutatókat is, hogy az összes, különböző fejlettségi szinteken álló országban elinduljanak az egyetemes célok eléréséhez szükséges átalakulások.

Ehhez elengedhetetlen az egyes országok különböző kiindulópontjainak és képességeinek figyelembevétele, valamint a megvalósíthatóság, a felelősség és a mérhetőség biztosítása. Egy átalakító erejű program, amely integrálja a fenntartható fejlődés három dimenzióját és kezeli az új kihívásokat Az új egyetemes keret átalakító erejű kell, hogy legyen, hogy megfelelően reagálhasson az új kihívásokra.

Ide tartozik a globális szinten jelentkező, a millenniumi fejlesztési célok által eddig nem kielégítően rendezett olyan problémákkal szembeni fellépés, mint az inkluzív és fenntartható növekedés, az egyenlőtlenségek, a fenntartható fogyasztás és termelés, a migráció és a mobilitás, a méltányos munka, a szemek különbözőek a látásban digitális társadalmi befogadás, az egészség- és szociális védelem, a természeti erőforrásokkal való fenntartható gazdálkodás, az éghajlatváltozás, a katasztrófákkal szembeni ellenállóképesség és kockázatkezelés, valamint a tudás és az innováció.

A utáni keretnek biztosítania kell a jogokon alapuló megközelítést is, amely minden emberi jogra kiterjed, és lefedi az igazságszolgáltatást, az egyenlőséget és operatív elképzelés a fejlődésről méltányosságot, a jó kormányzást, a demokráciát és a jogállamiságot, a békés társadalmakat és az erőszakmentességet.

Mivel az éghajlatváltozás egyre erősödő hatást gyakorol mind a szegénység felszámolásával, mind pedig a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos kihívásokra, az új keretnek horizontális jellegű kérdésként kell kezelnie az éghajlatváltozást.

A keretnek támogatnia kell és ki kell egészítenie a UNFCCC keretében zajló, az éghajlatváltozással kapcsolatos tárgyalásokat, amelyekkel nem lehet ellentétes. A céloknak és célkitűzéseknek kiegyensúlyozott módon kell integrálniuk operatív elképzelés a fejlődésről fenntartható fejlődés mindhárom dimenzióját és azok kölcsönhatásait. Az összefüggések felismerése és kezelése támogatja egy hatékonyabban integrált és kevésbé széttagolt keret létrejöttét.

Komolyabb erőfeszítésekre lesz szükség a politikai összhang megteremtéséhez minden nemzeti, regionális és globális szinten. Elszámoltathatóság Az elszámoltathatóság, az átláthatóság és az előrehaladás hatékony ellenőrzése a jövőbeli keret alapvető követelményei. Az új keretnek tartalmaznia kell olyan intézkedéseket, amelyek jelentősen javítják az emberek képességét az őket érintő politikai döntéshozatalban való részvételre, és az előrehaladás szempontjából elszámoltathatóvá teszik a kormányokat és egyéb szereplőket.

A megfelelő szabályok és intézmények létrehozása kulcsfontosságú ebben a tekintetben. Az elszámoltathatóság fogalmába tartozik még a megvalósításra vonatkozó nemzeti és nemzetközi kötelezettségvállalások teljesítése a megfelelő szakpolitikák végrehajtása, a pénzügyi források hatékony felhasználása és az emberek életének tényleges és érezhető javulása révén. Az új keret lehetőséget nyújt a legmagasabb politikai szinten jóváhagyott és támogatott olyan globális mechanizmus kidolgozására is, amely biztosítja a nemzeti kormányok és más szereplők - ideértve a magánszektort is - elszámoltathatóságát a keret megvalósítása tekintetében, továbbá lehetővé teszi az előrehaladás szigorú ellenőrzését, az intézkedések felgyorsítását és további szükséges intézkedések meghozatalát is.

A civil társadalom, a helyi önkormányzatok és a magánszektor kulcsszerepet kell, hogy játsszon az intézkedések és az elszámoltathatóság biztosításában.

Karrier a Melecsnél - aktuális állásajánlatok

Az átláthatóság megteremtése jelentős mértékben függ az előrehaladás ütemére vonatkozó adatok és információk gyűjtésétől, közzétételétől, értékelésétől és könnyű hozzáférhetőségétől mind nemzeti, mind pedig nemzetközi viszonylatban. Mindez megkívánja az előrehaladás, a kötelezettségvállalások és a megvalósítás rendszeres ellenőrzését egy szilárd intézményrendszeren belül, valamennyi érdekelt fél bevonásával.

Ez pedig hatékony adatgyűjtést és elemzést feltételez a tudományos közösség és az egyes országok nemzeti statisztikai hatóságai részéről. Annak érdekében, hogy senki se maradjon le, gondoskodni kell a megfelelően bontott adatok gyűjtéséről.

Kiemelt területek és célok a szegénység felszámolása és a fenntartható fejlődés megvalósítása terén 1.

Navigációs menü Operatív elképzelés a fejlődésről. BME Management Szakkollégium Szakmai terület[ szerkesztés ] Az MSZK képzési rendszerének operatív működésével és folyamatos fejlesztésével foglalkozik, továbbá a projektek szakmai programjának minőségbiztosításáért felel. A szakmai kapcsolatrendszerünk oktatók, trénerek, tanácsadók, előadók összefogása is feladata.

Az átalakító erejű változásra vonatkozó célokon alapuló keret A nemzetközi vita egyre inkább a utáni menetrendbe belefoglalandó kulcsfontosságú kiemelt témák körül, illetve a megfelelő célok körül zajlik.

A kiemelt területekre vonatkozó közös álláspont kidolgozásának első lépéseként a tanácsi következtetések ban általános tematikus irányvonalakat jelöltek meg. A Tanács olyan keret kidolgozását indítványozta, amely biztosítja az alapvető életszínvonalat, támogatja a zöldgazdaság ösztönzését a fenntartható fejlődés keretein belül, ideértve a gazdasági szerkezeti átalakításokat, és biztosítja a világ természeti erőforrásainak és az általuk létrehozott ökoszisztémáknak a fenntartható használatát, kezelését és védelmét.

A utáni keretnek biztosítania kell a jogokon alapuló megközelítést is, amely foglalkozik az igazságszolgáltatással, az egyenlőséggel és a méltányossággal, a jó kormányzással, a demokráciával és a jogállamisággal, a békével és a biztonsággal, valamint az erőszakmentességgel.

A fenti irányvonalak mentén és figyelemmel az ENSZ szintjén, elsősorban a Nyitott Munkacsoportban folytatott megbeszélésekre, a Bizottság a utáni keretbe integrálható kulcsfontosságú kiemelt területeket határozott meg, operatív elképzelés a fejlődésről azok az alábbiaknak megfelelően alapvetően hozzájárulnak a szegénység felszámolására és a fenntartható fejlődésre vonatkozó átfogó célkitűzéshez.

Fodor István Dsc. A kutatás célja A tanulmány fő célja annak megvizsgálása, hogy a időszakra érvényes ROP dokumentumban miként valósulnak meg a fenntartható fejlődés környezeti vonatkozású elvei, mint horizontális szempontrendszer, valamint annak megállapítása, hogy milyen típusú konstrukciókkal, pályázati kiírásokkal lehet ezeket aktívan érvényesíteni. Általános cél volt az NFT I.

Ezek a területek a nemzetközi és európai szinten kidolgozott műszaki és tudományos kiadványok és háttéranyagok széles skáláján alapulnak, ideértve az érdekeltekkel folytatott különböző konzultációkat, amelyek további információt nyújtanak e területek központi szerepéről a szegénység felszámolásában és a fenntartható fejlődés megvalósításában. E területek irányt mutatnak a minden szinten átalakító erejű változáshoz szükséges globális intézkedéseknek.

A kiemelt területek meghatározása köztes lépés a korlátozott számú cél kiválasztásához vezető folyamatban. Ez a szakasz a kiemelt területeknek megfelelő potenciális célkitűzéseket is meghatároz. Ezek a célkitűzések vázolják a főbb szükséges intézkedéseket és elérendő eredményeket az adott területen.

Melecs, Operatív beszerző

Lehetséges célok és kiemelt területek Szegénység A szegénység felszámolása a Millenniumi Nyilatkozat egyik központi elhatározása.

A millenniumi fejlesztési célokon keresztül megkezdett munkát be kell fejezni és meg kell támogatni a szegénységre vonatkozó olyan többdimenziós jövőképpel, amely az összes országban fellép annak sokrétű okaival szemben. Potenciális célkitűzések: · a mélyszegénység felszámolása; · a mélyszegénységnek kitett és a naponta kevesebb, mint 2 amerikai dollárból élő személyek arányának csökkentése; · a hazájuk szegénységi küszöbe alatt operatív elképzelés a fejlődésről erősítse az aloe látását csökkentése, ideértve a veszélyeztetett csoportokhoz tartozó személyeket; · az átutalási költségek és a migrációs költségek csökkentése, ideértve a munkaerő-felvételi költségeket; · a földhöz, tulajdonhoz és egyéb javakhoz való jogok biztosítása; · a katasztrófákkal szembeni ellenállóképesség megteremtése és az azokból eredő halálesetek és gazdasági veszteségek csökkentése.

Egyenlőtlenség A befogadóbb és egyenlőbb társadalmakban nagyobb az esély a békés együttélésre, a hosszú távú és fenntartható fejlődés és növekedés megteremtésére, illetve a gazdasági válságokból való gyorsabb kilábalásra. A növekedés és a fejlődés eredményein nagyszámú rétegeknek kell osztozniuk, hogy azok a társadalom minden tagjának javát szolgálják. Orvosolni kell a jövedelmi és vagyonbeli egyenlőtlenségeket.

A utáni menetrendnek az egyenlő jogok és lehetőségek alapján elő kell mozdítani a társadalom minden tagjába való megfelelő befektetést, különös tekintettel a leghátrányosabb helyzetűekre, méghozzá a jövedelembiztonság és a szociális szolgáltatásokhoz való egyetemes és megkülönböztetéstől mentes hozzáférés biztosításán keresztül. Potenciális célkitűzések: · annak biztosítása, hogy az alacsonyabb jövedelmű csoportok a magasabb jövedelműekkel azonos mértékben részesüljenek a növekvő nemzeti jövedelemből; · a megkülönböztetés és az egyenlőtlenségek felszámolása a közszolgáltatások nyújtásában és a gazdasági életben; · a társadalom perifériájára került csoportok befogadása és szerepük megerősítése, ideértve az etnikai kisebbségeket, a migránsokat és menekülteket.

Élelmezésbiztonság és táplálkozás, fenntartható mezőgazdaság Az élelmezésbiztonság hiányával és az alultápláltsággal szembeni fellépés megakadályozhatja a szegénység generációk közötti öröklődését.

BME Management Szakkollégium - Operatív elképzelés a fejlődésről

Az élelmezésbiztonsághoz szükséges a kistermelők, különösen a nők földterülethez, erőforrásokhoz, befektetésekhez és piacokhoz való hozzáférésének biztosítása, a tápláló élelmiszerekhez és a megfelelő egészségügyi rendszerekhez való hozzáférés, továbbá a különböző gazdasági szektorok közös fellépése a megfelelő magatartás és étrendi szokások terjesztéséhez.

A keretnek támogatnia kell a fenntartható mezőgazdasági, halászati és akvakultúrás gyakorlatokat, az erőforrások hatékony felhasználását és a fokozott rugalmasságot. A fenntartható mezőgazdaság, és azon belül a fenntartható halászat alapvetően fontos a fenntartható fejlődés és élelmezésbiztonság megvalósításához, valamint az éghajlatváltozáshoz való sikeres alkalmazkodáshoz.

A betakarítás utáni veszteségeket és az élelmiszerek hulladékká válását is kezelni szükséges. Potenciális célkitűzések: · a biztonságos, elegendő mennyiségű, megfizethető és tápláló élelmiszerekhez való hozzáférés biztosítása az év minden napján az éhínség felszámolása érdekében; · az alultápláltság, a gyermekek növekedése leállásának és súlycsökkenésének felszámolása; · a mezőgazdaság, a halászat és az akvakultúra termelékenységének javítása fenntartható módon; · az élelmiszer-veszteségek és az élelmiszerek hulladékká válásának csökkentése.

Egészség Az egészség, amely jólétet jelent és nem csupán a betegség hiányát, a gazdasági és társadalmi fejlődés feltétele és eredménye. A minőségi egészségügyi szolgáltatások méltányos és egyetemes biztosítása, valamint a túlzott mértékű egészségügyi kiadásokból eredő személyes pénzügyi kockázattal szembeni védelemnek a megvalósítása alapvetően fontos ahhoz, hogy valósággá váljon a lehető legmagasabb egészségügyi színvonalhoz való jog.

A legnagyobb kihívás a minőségi egészségügyi szolgáltatások méltányos és egyetemes biztosítása, illetve az ahhoz való hozzáférés megoldása és a hirtelen felmerülő egészségügyi kiadásokkal járó pénzügyi kockázattal szembeni védelem.

A fertőző és operatív elképzelés a fejlődésről fertőző betegségek által okozott terhet csökkenteni kell az életforma, az egészség társadalmi és környezeti összetevőinek alakítása révén, ideértve a betegségek okainak kezelését az egészségügyi szempontok valamennyi szakpolitikai területen történő figyelembevételén alapuló megközelítéssel. Potenciális célkitűzések: · a gyermekhalandóság és a gyermekágyi halálozás visszaszorítása, az általános szexuális és reproduktív egészség és jogok biztosítása; · a fertőző és nem fertőző betegségek terhének csökkentése; · minőségi szolgáltatásokat kínáló, hatékony és méltányos egyetemes egészségügyi alapellátás biztosítása mindenkinek, beleértve a kiszolgáltatott személyeket, úgymint a fogyatékossággal élőket és az idős embereket; · annak biztosítása, hogy senkit se taszítson vagy tartson mélyszegénységben az egészségügyi ellátásra fordított kiadás.

Oktatás A minőségi oktatáshoz és képzéshez való hozzáférés minden gyermek, fiatalkorú és felnőtt alapvető emberi joga; előfeltétele annak, hogy megtörjön a szegénység generációk közötti öröklődése, továbbá hozzájárul az aktív állampolgári magatartás és a tudás-alapú és innovatív társadalmak operatív elképzelés a fejlődésről.

A legnagyobb kihívások közé tartozik az oktatás összes szintjéhez való méltányos hozzáférés, az oktatás befejezésének a biztosítása, és az oktatás minőségének a javítása az egész életen át tartó tanulás koncepciója alapján.

A megfelelő szakképzés, képzés és szaktudás alapvetően fontos a fiatalkorúak és felnőttek munkaerőpiaci boldogulásához. Kihívás marad a marginalizált emberek problémáinak a kezelése, beleértve a konfliktushelyzetek által érintett embereket, a nemek közötti egyenlőtlenség felszámolása és a felnőtt írni-olvasni tudás biztosítása minden országban.

Potenciális célkitűzések: · a minőségi alapoktatásban való részvétel és a teljes oktatási ciklus elvégzésének biztosítása fiúk és lányok számára egyaránt, ideértve az alsóbb szintű középfokú oktatást; · átfogó, átadható alap- és szakmai ismeretek biztosítása mindenki számára a társadalomban való teljes értékű részvétel érdekében; · az írástudatlanság csökkentése a felnőtt lakosság körében; · az egyenlőtlenségek megszüntetése az oktatásban, konkrét lépések megtétele a hátrányos helyzetűek és a megkülönböztetés által fenyegetett csoportok elérése érdekében, ideértve a fogyatékossággal élő személyeket, az etnikai kisebbségeket, a operatív elképzelés a fejlődésről és a menekülteket; · az oktatás, a kutatás és az innováció közötti kapcsolatok erősítése, és a tudás létrehozásának és megosztásának támogatása.

A nemek közötti egyenlőség és a nők szerepének erősítése A nemek közötti egyenlőség, a nők szerepének erősítése, és a nők és lányok jogainak maradéktalan érvényesülése minden országban alapvető feltétele a fenntartható fejlődésnek, a szegénység felszámolásának és a millenniumi fejlesztési célok befejezetlen munkája elvégzésének.

Alapvető kérdés a magas szintű politikai kötelezettségvállalás és annak felismerése, hogy a nemek közötti egyenlőség, a nők szerepének erősítése és a lányok emberi jogainak a biztosítása egyetemes felelősség, a jogállamiság, a demokrácia és a kormányzás megerősítése, valamint a nemek közötti egyenlőségbe és a nők és lányok szerepének erősítésébe történő befektetés növelése.

A nemek szerint bontott adatok gyűjtése hozzájárul a nemek közötti esélyegyenlőség középpontba állításához. Potenciális célkitűzések: · a nőkkel és lányokkal szembeni erőszak minden formájának megelőzése és felszámolása; · a nőkkel és lányokkal szembeni hátrányos megkülönböztetés minden formájának felszámolása; · a operatív elképzelés a fejlődésről képviseletének, részvételének és vezető szerepének erősítése a döntéshozatalban minden szinten és minden területen; · a nők és lányok alapvető szolgáltatásokhoz való egyetemes és egyenlő hozzáférésének biztosítása; · a nemek közötti bérszakadék csökkentése majd felszámolása az állami és a magánszektorban.

Víz és higiénés körülmények A keretnek támogatnia kell a biztonságos ivóvízhez és csatornázáshoz való hozzáférést, az integrált vízgazdálkodást, ideértve a vízfelhasználás hatékonyságát, hogy lehetővé váljon az éghajlatváltozás és vízhiány okozta kihívások kezelése. Potenciális célkitűzések: · a biztonságos ivóvízhez való teljes körű hozzáférés biztosítása; · a csatornázási és higiénés szolgáltatásokhoz való teljes körű hozzáférés biztosítása; · a vízkészletekkel való integrált gazdálkodás fejlesztése; · a vízfelhasználás hatékonyságának növelése minden ágazatban; · a vízminőség javítása és a szennyezés csökkentése.

Fenntartható energia Az alacsony szénigényű fenntartható energiarendszerek felé való elmozdulás hatalmas előrelépést hozhat a szegénység felszámolásában és a fenntartható fejlődésben, és központi szerepet játszik az éghajlatváltozás mérséklésében. Fontos feladat a káros üzemanyag-támogatások kezelése, amelyek nem a legszegényebbeket támogatják, hanem fenntarthatatlan energiarendszereket mozdítanak elő. Potenciális célkitűzések: · a modern energiaforrásokhoz való teljes körű hozzáférés biztosítása; · az energiahatékonyság javulási ütemének felgyorsítása világviszonylatban; · a megújuló erőforrások részarányának növelése a világ energiaellátásában; · a környezetre káros fosszilis tüzelőanyagok támogatásának kiiktatása.

Teljes körű, termelékeny foglalkoztatás és méltányos munka mindenkinek A munkahelyek alapvetők a szegénységből való kilábaláshoz, és hozzájárulnak kenalog gyógyszer a szemészetben egyenlőséghez, a méltányossághoz, az igazságossághoz, a békéhez és biztonsághoz. A méltányos munkahelyek létrehozása, különösen a hosszú távú fejlesztés keretében erősíti a növekedést.

A legnagyobb kihívások a munkanélküliség, elsősorban a fiatalok és idősek, valamint a fogyatékkal élők körében, továbbá a bejelentett és nem bejelentett foglalkoztatás minősége.

EUR-Lex - DC - HU

Az utóbbi kihíváshoz kapcsolódik a fizetés, a munkafeltételek, a munkahelyi egészségvédelem és biztonság, a szociális védelem, és a megfelelő zöld munkahelyek létrehozásának szükségessége. Potenciális célkitűzések: · a méltányos munkahelyek számának növelése és a fenntartható foglalkoztatás bővítése a fiatalok, az idősek, a nők és a hátrányos megkülönböztetésnek kitett csoportok körében is; · a teljes körű foglalkoztatás, a termelékeny foglalkoztatás és a méltányos munka részarányának növelése a teljes foglalkoztatásban, a méltányos munkára vonatkozó program alapelveinek megfelelően; · a szociális védelmi minimum kiterjesztése és magasabb szintű szociális garanciák fokozatos megvalósítása; · a migráns munkavállalók és a lakóhelyüket elhagyni kényszerült személyek jogainak védelme a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet ILO normáinak operatív elképzelés a fejlődésről szabványainak megfelelően.

Inkluzív és fenntartható növekedés A szegénység hosszú távú mérsékléséhez és a jólét terjedéséhez inkluzív és fenntartható növekedésre van szükség.

A növekedés jó esetben méltányos munkahelyeket teremt az erőforrások hatékony felhasználásával és bolygónk korlátain belül, és támogatja az éghajlatváltozást mérséklő erőfeszítéseket. Lényeges kérdések a vállalkozások, az üzleti tevékenység, a kereskedelmi befektetések és az innováció szempontjából kedvező környezet megteremtésének támogatása, ideértve a szabályozási, igazságügyi látás 5 évesnél fiatalabb gyermekeknél és a hatékony adórendszereket, az állami beruházások, a piacokhoz és pénzügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés és az új technológiák támogatása.

Potenciális célkitűzések: · a gazdaság szerkezeti átalakításának, valamint az innovációt, a vállalkozást, az üzleti tevékenységet és a kereskedelmet támogató környezet előmozdítása; · a piacokhoz és pénzügyekhez, valamint az információs és kommunikációs technológiákhoz és hálózatokhoz való hozzáférés biztosítása; · az ellenálló infrastruktúrákra fordítandó állami beruházások előmozdítása; · a biztonságos, rendezett és rendszeres migráció elősegítése fokozott nemzetközi együttműködéssel; · vám- és kvótamentes piacra jutás biztosítása a legkevésbé fejlett országokból származó termékek számára.

Fenntartható városok és települések A fokozottan urbanizált világban a városok a fenntartható fejlődés szempontjából komoly kihívást jelentenek.

operatív elképzelés a fejlődésről vitaminok a látáscseppekhez

Fenntartható tervezési és fejlesztési folyamatokra van szükség, hatékonyan működő hatóságok támogatásával. Ide tartozik a katasztrófa-kockázatok csökkentésére és a katasztrófavédelemre, valamint a városokhoz kapcsolódó vidéki területekre vonatkozó tervezés és végrehajtás. A főbb intézkedések között említendő a nyomornegyedekben lakók számának csökkentése, a légszennyezéssel szembeni fellépés, az ellenálló otthonok és infrastruktúrák építése és a hulladékgazdálkodás javítása.

operatív elképzelés a fejlődésről teszt igen nincs látás

A hatékonyabb fenntartható városfejlesztés és -irányítás demokratikus, átlátható és elszámoltatható döntéshozatalt követel meg. A fenntartható városi és vidéki közlekedés szintén alapvető fontosságú. Potenciális célok: · a biztonságos és fenntartható közlekedéshez való hozzáférés javítása, ideértve a megfizethető tömegközlekedést; · a nyomornegyedekben élők számának csökkentése biztonságos, megfizethető és ellenálló lakhatás és megbízható földbirtoklási rendszerek; · a fenntartható és hozzáférhető város- és területfejlesztés javítása és megvalósítása; · a levegő minőségének javítása.

Fenntartható fogyasztás és termelés A termelés és fogyasztás jelenlegi trendjei nem fenntarthatóak. A fogyasztás vonatkozásában a főbb intézkedések az energiatakarékos, erőforrás-hatékony és környezetbarát termékek használatának támogatása, a környezetre káros támogatások fokozatos megszüntetése és a fenntartható beszerzés.

operatív elképzelés a fejlődésről ami fontos a jó látás szempontjából

Olvassa el is