A nézet szerzőinek jelentése

Nemzet – Wikipédia

a látás vizsgálata

Teljes szövegű keresés Verbális inspiráció Latin kifejezés, melynek jelentése: szó szerinti ihletés. Azt a dogmatikai felfogást jelöli, amely szerint a B szövegét Isten szó szerint, sőt betű szerint diktálta le a szerzőknek.

szemsérülés szemcsepp

A Talmudban helyenként már arról lehet olvasni, hogy Jahve a Tórát tekercsről tekercsre készen adta át Mózesnek. A későbbiek folyamán a verbális inspiráció felfogása az egész ÓSZ-re kiterjedt.

ha a látás megtörik

Ez a szemlélet alkalmat adott arra, hogy a későbbiekben az egyházban is kialakuljon a verbális inspirációval kapcsolatos felfogás, ami az ÚSZ-i kánon megszilárdulását követően magára az ÚSZ-re is kiterjedt. A középkorban a verbális inspiráció felfogása általánosnak tekinthető, bár alkalomszerűen ellentétes nézetek is feltűnnek.

Lyoni Abogard Kr. A reformáció felfogására jellemző Luther nézete, amely a B autoritását erőteljesen hangsúlyozza, ugyanakkor különbséget tesz az »Írás« és a tulajdonképpeni »Ige« között.

szerezd vissza a látásomat szerző

A reformációt követő időszakban kettős tendencia figyelhető meg. A protestáns ortodoxia ellenben egy túlhajtott verbális inspiráció-tant fejlesztett ki. A verbális inspiráció tana a felvilágosodás korával veszíti el jelentőségét.

látás elektromos stimuláció

Olvassa el is