A tudomány sok nézőpontja

Index - Tech-Tudomány - Üdítően friss nézőpont: A világ ben
A megismerés útjainak tekintették többek között a rációt, emóciót, intuíciót, meditációt és az imát is. Mai fogalomhasználatunkban a tudomány ennél jóval szűkebben értelmezett.

A tudomány szociológiája arra összpontosított, hogy a tudósok milyen módszerekkel dolgoznak. Közelebbről megvizsgálva azokat a módokat ahogyan alkotják és építik a tudományos ismereteket. Egészen ig általánosan elfogadott nézet volt a tudomány-tanulmányokban szociológia és tudománytörténet az, hogy hangsúlyozzák az "emberi komponenst" a tudományos ismerettel szemben, és hogy "hangsúlytalanítsák" azt a nézetet miszerint a tudományos adatok önevidensek, érték- és kontextus nélküliek.

A tudományfilozófiában nagy viták születtek a "változó elméletek" problémáiról.

How to stay calm when you know you'll be stressed - Daniel Levitin Tudománytörténet A tudomány szociológiája arra összpontosított, hogy a tudósok milyen módszerekkel dolgoznak.

Az első három filozófus akik ezekkel a problémákkal foglalkoztak: Karl Popper aki a mellett érvelt, hogy a tudományos megismerés folyamatos és halmozódó; Thomas Kuhn szerint a tudományos elméletek nem egyszerűen az ismeretek tetszés szerint szűkíthető vagy bővíthatő halmazai, hanem meghatározott logikai egységek és nem feltétlenül a tudomány sok nézőpontja és Paul Feyerabend aki szerint soha nem érvényesülnek univerzális, tiszta, szürkehályog műtét lencse módszertani normák.

Nincs olyan módszertani normahalmaz, amely már számos elméletet meg ne sértett volna.

A tudomány sok nézőpontja

Egészen Kuhn, A tudományos forradalmak szerkezete c. Gyakran, de nem mindig, a tudományok "igazságáról" alkotott elméletek túllépték a tudományos közösség határait, valóságos "tudományos háborúkat" vívtak egymással.

a tudomány sok nézőpontja

Kísérletek előtti "tudomány"[ szerkesztés ] Nyugaton, az ókortól egészen a tudományos forradalmakig, a világról alkotott fejtegetések természetfilozófia névvel voltak megjelölve, művelői pedig a természetfilozófusok nevet viselték. Ezek a tudományok olyan ágakat is tartalmaztak amelyek a mai értelemben nem nevezhetők tudománynak.

Bertrand Russell : A Nyugati Filozófia Története című műve részletes leírást ad az antik természetfilozófiáról. Arisztotelészegyike a legjellegzetesebb antik természetfilozófusoknak. Több megfigyelést is tett a természet dolgairól, főleg a növények és az állatok terén.

Tudománytörténet

Arisztotelész inkább a kategorizálást tartotta fontosnak, de tett több megfigyelést például a csillagászatban, fizikában is; például Phisica Fizika vagy a De caelo az égboltrólvagy a De Anima a lélekről művében. Korai kultúrák[ szerkesztés ] A történelem előtti időkben a tudást szájhagyomány révén adták át generációról generációra. Az írás megjelenésével és egyre nagyobb elterjedésével a meglévő tudást összegyűjtötték és így pontosabban adhatták tovább.

Összekötve az írástudást és a mezőgazdaság fejlődését, ami több élelem termelését tette lehetővé, a korai társadalmaknak lehetőségük nyílt arra, hogy tovább fejlődjenek mert több időt tudtak fordítani más feladatokra. Sok ősi civilizáció komoly csillagászati ismeretekre tett szert csupán egyszerű megfigyelések révén.

Mit csináltak Stonehenge-vel?

Azonban nem volt mélyrehatóbb ismeretük a bolygók valódi fizikai felépítéséről, és inkább elméleti magyarázatok keletkeztek. A pszichológia alapjait is megtaláljuk több ókori népnél, és az alkímia is igen népszerű tudomány volt. Jelentős megfigyelések voltak a flóra és a fauna terén is.

a tudomány sok nézőpontja

Tudomány Kínában[ szerkesztés ] Köszönhetően Joseph Needhamnak a kínai technológia nagy részét felfedezték. Sok más dolog közt a Kínaiak találták fel a puskaporta körzőta papírsárkánya a tudomány sok nézőpontjaa nyomtatást és sok mást is.

a tudomány sok nézőpontja

Továbbá jelentősen hozzájárultak a matematikaa logikaa csillagászataz orvoslásés sok más tudomány ismereteinek bővítéséhez is. A gömbtükröket már az ókorban ismerték, azonban csak a XIII.

Mi történhet a következő tíz évben a világban? A szerzők nem kevesebbet tűztek ki célul, mint az önálló magyar stratégiai gondolkodás létrejöttében való közreműködést. Ez utóbbi mindenképpen üdvözlendő cél, ugyanis egyetértve a bevezetőben megfogalmazott gondolattal ilyen eddig nem volt. A legtöbb kül- és belföldi szakértő korábban azzal intézte el a sajátosan magyar problémákat, jellemzően a határon túli magyarok iránti felelősségünket, hogy a fenti szervezetekhez való csatlakozásunk majd megoldja ezeket. A világ általános helyzetét ban bemutató első részt követően ezek a fenti, belső körös magyar érdeknek nevezett szempontok, azaz a szomszédos államok képezik a dokumentum második nagyobb fejezetét.

Ezzel a felfedezéssel éppen párhuzamosan kezdett fejlődni egy másik képalkotási eljárás is, mely nem más, mint a fényképezés. S ez az a terület, mely ismét reflektorfénybe helyezte az emberi látószervet és annak felépítését.

a tudomány sok nézőpontja

Szinte nem is meglepő, hogy a reneszánsz talán leghíresebb embere, Leonardo Da Vinci is kivette a részét a fénytanról alkotott elméletek gyarapításában. Továbbá ő vette észre elsőnek a fényelhajlást és írta le egészen pontosan a fénytörést.

a tudomány sok nézőpontja

Vizsgálódásainak eredményeire alapozva azt az álláspontot képviselte, hogy fény- hang- és vízhullámok ugyanolyan mozgási törvényeknek engedelmeskednek.

Olvassa el is