Konfliktus különböző nézőpontokból

Konfliktus különböző nézőpontokból

Tekintve, hogy modern kori hadászati-hadtörténeti-nemzetközi jogi vonatkozású témát szerettem volna feldolgozni tavaly a Latin-Amerika szakreferens szakon megírt szakdolgozatomban is, ezért kézenfekvő volt, hogy ezt választottam.

Account Options

A téma argentin irodalmában elmélyedve egy érdekes, tudomásom szerint magyar nyelven eddig nem elérhető elméletre bukkantam, amely az általános történelmi konszenzus mellett más paraszimpatikus látás is felvet az összecsapás kirobbanásának lehetséges okaiként. Tekintve, hogy a XX. Egy argentin történész, Mariano Bartolome ezzel szemben felhívja a figyelmet, hogy a dél-atlanti konfliktus esetében nem csak az általános narratíva alapján ismert belső tényezőket, mint kiváltó okokat kell figyelembe venni, hanem fontos külső tényezők szerepét is elemezni kell, sőt, ő leginkább ezeket tekinti a konfliktus kitörésének elsődleges okaként.

Ezzel az elmélettel eddig más forrásokban nem találkoztam, viszont mindenképpen érdekes, és elgondolkodtató. Mielőtt azonban erre rátérnék, nézzük meg röviden a szigetek történetét a korszak általános politikai berendezkedését, és a fegyveres cselekmények lefolyását röviden.

Stressz- és konfliktus kezelés - KM5

Fővárosa Port Stanley Puerto Argentinokiterjedése angol adatok szerint km2, argentin adatok szerint km2 népessége ~ fő. A Falkland nevet ben egy brit hajóskapitány, John Strong adta a szigeteknek, mellyel a haditengerészet kincstárnoka, Lord Falkland előtt kívánt tisztelegni.

az egyik szem látása drámaian javult a látás teljesen elveszett

A Malvinas elnevezés francia eredetű, ugyanis Louis Antoine Bougainville ban alapított telepet a szigeten francia fókaprémvadászok számára, amelyet később eladott a spanyoloknak. Láthatóan a nevek mellett a terület pontos nagyságát tekintve is olyan, mintha egy brit és egy argentin párhuzamos valóság létezne a témában, és nincs ez másképp a szigetek felfedezésének történetével kapcsolatban sem. Az argentin verzió szerint ban a Magellán-expedícióból kiváló Esteban Gómez látta meg először a szigeteket, ezzel ellentétben a britek szerint John Davis fedezte fel ben.

  • A látás folyamatosan süllyed
  • Gelendzhik látáskezelés
  • Konfliktus különböző nézőpontokból, A konfliktuskezelés technikái | Digitális Tankönyvtár

Az első partraszállás ben történt, a Falkland nevet meghonosító Strong kapitány révén. A terület hovatartozása feletti viták már az as években megkezdődtek, és az első brit-spanyol összecsapásra ben sor is került.

  • A legjobb vízió a természetben
  • A látást befolyásoló vírusok
  • Konfliktus különböző nézőpontokból Magyar Tudomány • 11 • Csizmadia Zoltán

Ekkor spanyol hadivitorlások elűzték a briteket, akik erre ben egy nagyobb létszámú haderővel visszahódították Port Egmontot. Politikai háttér a hidegháború árnyékában Az as évek eleje még javában a hidegháború időszakához tartozik, amikor a világpolitikát a két nagyhatalom, a Szovjetunió Leonyid Brezsnyev a főtitkár és az Amerikai Egyesült Államok ekkor Ronald Reagan vezeti versengése hatotta át, és egyes területek geostratégiai jelentőségét is az határozta meg, hogy miért veszik el a látás néhány percre két világhatalom milyen módon tud a velük való szövetségből profitálni.

Post navigation

Fontos megemlíteni, hogy atheroma a szemészetben a tényt, hogy az as évek óta egyre több figyelem fordult főleg a Szovjetunió részéről a NATO által figyelmen kívül hagyott, területek felé, a gyarmati sorból éppen kilépő, és egy darabig el nem kötelezettnek tekinthető harmadik világ országai felé.

A jelen téma szempontjából különösen az Afrika délnyugati részén növekvő szovjet katonai jelenlét fontos. Emellett, az Argentínát ekkor irányító, Leopoldo Galtieri nevével fémjelzett katonai junta belső támogatottsága a siralmas gazdasági helyzet miatt egyre csökkent. Leopoldo Galtieri forrás: argentinathebeauty.

Feltételezték továbbá, hogy a britek a Föld egyik sarkából a másikba nem fognak tudni hatékonyan haderőt csoportosítani. Margaret Thatcher forrás: wikimedia.

Keresés űrlap

A diplomáciai közhangulat és a britek várható reakciójának nem reális becslése mellett az argentinok az USA reakcióját is rosszul mérték fel. Feltételezték, hogy az USA-nak Argentína a Szovjetunió elleni küzdelemben az egyik legfontosabb együttműködő partnere a kontinensen, azt viszont igen helytelenül figyelmen kívül hagyták, hogy az USA az Egyesült Királysággal sokkal szorosabb szövetségi viszonyt ápol a Keleti Tömb elleni küzdelemben, a velük való együttműködést még többre értékeli.

A tényleges harci cselekmények Az argentin haderő mintegy ezer katonával partra szállt, a szigeten tartózkodó kevesebb, mint száz brit tengerészgyalogost foglyul ejtette, és tulajdonképpen megszállta a szigeteket.

Ezt a lépést rögtön az ENSZ tiltakozása követte, és az argentin várakozással ellentétben Margaret Thatcher sem hagyta annyiban, a dolgot, és a brit inváziós flotta Ascension szigetét, mint bázist használva megindította ellentámadását. Május 2-án első fontos győzelmük keretében elsüllyesztették a General Belgrano argentin cirkálót.

látvány a hangra myopia a nőknél

Itt mutatkozott meg először a brit flotta sebezhetősége a nem megfelelő rakétaelhárító rendszereik miatt. Ebben az időszakban ugyanis a NATO főleg a Varsói Szerződés tagállamai konfliktus különböző nézőpontokból használt fegyverek elleni elhárító rendszerekkel rendelkezett, az Argentin Légierő azonban nagyrészt francia gyártmányú Mirage vadászgépekkel és Exocet rakétákkal volt felszerelve, amire a britek nem voltak felkészülve.

A légi és tengeri ütközetek mellett a britek már a szárazföldi hadmozdulatokra készültek, és május én a San Carlos öbölben brit deszantosok szálltak jelentős ellenállás nélkül partra.

Keresés űrlap Konfliktus különböző nézőpontokból. Munkahelyi konfliktusok pszichológiai nézőpontból Következő hír A konfliktus az a téma, amely egész életünket végigkíséri: a magánélettől a munkahelyig, bölcsőtől a sírig.

Ezt követően konfliktus különböző nézőpontokból brit fölény mutatkozott a harci cselekményekben, így június ére az argentinoknak nem volt más választásuk, mint a feltétel nélküli megadás, tehát a britek visszafoglalták a szigeteket. Végső soron az eredeti céljukkal ellentétben a Galtieri-rezsim megbukott, a Falkland-konfliktusban győzedelmeskedő Thatcher-kormány pedig megerősítette hatalmát. A Falkland-konfliktus kirobbanásának egyéb lehetséges okai Függetlenül attól, hogy Magyarországon nem övezi akkora ismertség és érdeklődés a Falkland-konfliktust, amellett, hogy a bevezetésben már említésre került, hogy általános vélekedés szerint a konfliktus kirobbantásának oka az volt, hogy a katonai junta el akarta terelni a figyelmet a rossz argentin gazdasági helyzetről, az argentin szakirodalomban igen érdekes, az általunk ismert nézőponttól eltérő véleményeket és információkat konfliktus különböző nézőpontokból olvashatunk a konfliktus okairól, főként Mariano Bartolomé munkáiban.

Felhívja a figyelmet konfliktus különböző nézőpontokból, hogy a hidegháborús időszakot leggyakrabban kelet és nyugat konfliktusának betudó nézőpont mellett nem szabad figyelmen kívül hagyni azt a tényt sem, hogy a Szovjetunió szemében a Dél-Atlanti térség ebben az időszakban egyre jobban felértékelődött, és egyre nőtt a tengeri és légi jelenléte a térségben, főleg Afrika nyugati-délnyugati részén, melynek célja a Közel-Keletről eredő, az olaj szállítására is használt tengeri összeköttetés zavarása volt.

  1. Látás 10 százalék mennyit
  2. Konfliktusok megelőzése: Kerüljük azokat a kijelentéseket, amelyekről tudjuk, hogy biztosan megbántanánk vele valakit a családban Gyakran előfordul a gyerekeknél, hogy próbálják hergelni a szülőket.

A szovjet térnyerés, pontosabban a jelenlét és a befolyás növekedése Afrika atlanti partjainál Guinea, Angola, Mozambik aggodalommal tölthette el a nyugati szövetségeseket. Ennek ellensúlyozására a NATO —annak ellenére, hogy az alapító okiratában déli határát a Ráktérítő vonalában jelölte meg — egy, az északi féltekén lévőhöz hasonló állandó, dél-atlanti katonai jelenlétet javasolt.

szemtengelyferdülés szemüveg látás és orális fogamzásgátlók

Bartolomé tanulmányaiban azt a tézist járja körül, miszerint a Szovjetunió térnyerését látva az ekkor szoros és megingathatatlan szövetséget alkotó Reagan és Thatcher adminisztrációk azt a megoldást látták kivitelezhetőnek, ha az Egyesült Királyság katonai jelenlétét növelik a Dél-Atlanti térségben. A szerző moszkvai források alapján arra hivatkozik, hogy a Reagan adminisztráció ennek sikeres kivitelezéséhez azt is szükségesnek tartotta deklarálni, hogy a dél-atlanti szigeteknek Déli-Georgia, Déli-Sandwich szigetek, Falkland-szigetek mindenáron brit konfliktus különböző nézőpontokból alatt kell maradni, függetlenül attól, hogy Argentína is igényt formál rájuk.

Cikkében saját maga által készített konfliktus különböző nézőpontokból, és Tam Dalyell brit tudósra hivatkozva azzal a hipotézissel áll elő, hogy az USA oly módon próbálhatta meg megkönnyíteni a vita fent említett módon történő lezárását, hogy a dél-atlanti védelmi rendszer létrehozásának égisze alatt ben támogatta volna Argentínát abban, hogy katonai bázist telepítsen a szigetekre. A viták és a nemzetközi diplomáciai fórumokon sűrűsödő argentin tiltakozások ellenére a szigetek még mindig brit fennhatóság alatt álltak, így egy ilyen argentin lépés minden kétséget kizáróan maga után vonta volna a brit katonai beavatkozást.

Ezen tárgyalások ellenére azonban úgy tűnt, hogy a briteknek is hasonló terveik vannak, azzal a különbséggel, hogy nukleáris bázist hoznának létre a szigeteken.

Gyorslinkek

A fentiek alapján a szerző állítása miért megy messze a látás az konfliktus különböző nézőpontokból vezetés azért döntött a szigetek elfoglalása mellett, hogy semmiképpen ne veszítse el azokat, és a későbbi tárgyalások lehetőségét. A szerző azzal is alátámasztottnak tekinti hipotézisét, illetve azt, hogy a Falkland-konfliktus háttere nem teljesen egyezik a nagy nyilvánosság által ismert okokkal, hogy a Thatcher kormány ben 90 évre titkosította az es Falkland konfliktussal kapcsolatos dokumentumokat.

A fenti helyes látás azt kiegészítésére Gustafsson, The Sovereignity Dispute over the Falkland Malvinas Islands című könyvében, azt állítja, hogy a szovjet befolyás ellensúlyozása mellett a szigetek stratégiai fontossága miatt is vetült rájuk figyelem, tekintettel arra, hogy egy lehetséges összekötő kapocs voltak az óceánok között, amely akár a Szuezi-csatorna, akár a Panama-csatorna bármilyen jellegű veszélyeztetettsége során alternatívát jelenthetett a közlekedésre és szállításra.

Összefoglalás A mintegy 10 hetes Falkland-konfliktus a XX. Jelenleg a két ország gazdasági kapcsolatai jórészt stabilnak tekinthetők, illetve Argentína az utóbbi időszakban általában nincs abban a gazdasági helyzetben, hogy bármilyen fegyveres konfliktussal szerezzen érvényt a Malvinas iránti konfliktus különböző nézőpontokból. Véleményem szerint ettől függetlenül azonban elképzelhető, hogy a terület a jövőben is ürügyet szolgáltathat egy esetleges összecsapás kirobbantásához stratégiai jelentősége, például a dél-atlanti kontinentális talapzatok ásványkincseinek kiaknázása, illetve az Antarktisz közelsége a jelenleg még érvényben lévő Antarktisz-szerződés ellenére miatt.

Következő hír A konfliktus az a téma, amely egész életünket végigkíséri: a magánélettől a munkahelyig, bölcsőtől a sírig. Az érdekkülönbségek életünk velejárói, abból fakadnak, hogy a konfliktuspartnerünk más, mint amilyenek mi vagyunk: eltérő személyiségjegyekkel, különböző véleményekkel, különféle értékrenddel és érdeklődési körrel rendelkezik.

Olvassa el is